דף הבית מי אנחנו צור קשר טופס פנייה אתרים בעלי עניין English
החזון והמהפכה
יעדי הפורום
מדיניות תחבורה בעולם
פעילויות הפורום
תחבורה בירושלים
תמיכה בפעילות הפורום
הפורום למען תחבורה ציבורית גיבש נייר עמדה בנושא פערי הנגישות והניידות בחברה הישראלית           השוואה בין מערכות תחבורה בעולם המבוססת על איסוף מידע מקיף ביותר           היכנסו לפעילויות הפורום על מנת לקבל מושג כיצד סבור הארגון שיש להשיג את יעדי מדיניות התחבורה           חשוב לדעת - טרמפים לכל הארץ באתר הבא עוד בקטגוריית אתרים בעלי עניין          
 
תחבורה בירושלים
הפורום למען תחבורה ציבורית פועל בירושלים בשני אפיקים מקבילים - התנגדות למתכונת הנוכחית של קו הרכבת הקלה וכן התנגדות לבנייה המתוכננת של כביש הטבעת המערבית וכביש 16. זאת בשל פגיעתם במערך התחבורה בכלל ובתחבורה הציבורית בפרט. הפורום סבור כי אין לקדם כבישים נוספים במרחב ירושלים עד לביסוס מעמדה של התחבורה הציבורית לסוגיה - נתיבי תחבורה ציבורית בכניסות לעיר, קידום קווי הרכבת המשוקם והמהיר עד למרכזי הפעילות ולא לשולי העיר כפי שמתוכנן כיום.

מדוע יש צורך דחוף בתוכנית אב חדשה?

הכנתו של מסמך זה נדרשה בשל הצורך ליישם בדחיפות מדיניות תחבורה חדשה לירושלים, מדיניות שתעדיף במובהק את התחבורה הציבורית על פני ההשקעה האדירה הנעשית כיום בכבישים. בנוסף, נייר זה ינמק מדוע אין לקדם את כביש הטבעת המערבית וכביש 16 שעברו לפני מספר שבועות לטיפול הועדה לתשתיות לאומיות. קידום הרעיון צריך שיתקדם בשני שלבים במקביל -

חלופות כלכליות, תחבורתיות, חברתיות וסביבתיות להשקעות בכבישי מערב ירושלים

המאבק נגד כביש הטבעת המערבית וכביש מספר 16 (כמו גם נגד שאר הכבישים המתוכננים במרחב ירושלים - כביש 39, כביש 45, ועוד) הוא מאבק חברתי וכלכלי בעיקרו. המלחמה על הירוק היא התוצר הסופי של הליך קבלת החלטות פוליטי וכלכלי.

מערב ירושלים ועתידה של העיר

כתב - יורם אסידון, מתכנן ערים וסביבה ומסמך בניהול מדיניות סביבה העיר ירושלים מהווה מוקד הערצה למאות מיליוני תושבים מכל רחבי העולם והיא משלבת בתוכה אוסף נדיר של שכיות חמדה אורבניות, רוחניות וטבעיות, בעלות חשיבות בין לאומית רבה ביותר. חשיבותה של ירושלים על אוצרותיה הטבעיים והרוחניים חורגים הרבה מעבר לגבולותיה הפיזיים והמדיניים של העיר. על כן, גם הויכוח החריף המתקיים בין מצדדי הסיפוח והבינוי לבין אלו התובעים לחזק את העיר פנימה חייב שייצא לדיון ברמה לאומית ואף בין לאומית. לכן, אין לדעתי מקום לקדם יוזמות פיתוח אשר עשויות לשנות את אופייה של העיר ללא הכר עד להכרעת הויכוח.

כתוב מכתב תמיכה לגורמים המוסמכים

להלן מספרי הפקסים וכתובותיהם של גורמים שיש ביכולתם למנוע ולעצור את בינוי כביש 16 וכביש הטבעת המערבית :