דף הבית מי אנחנו צור קשר טופס פנייה אתרים בעלי עניין English
החזון והמהפכה
יעדי הפורום
מדיניות תחבורה בעולם
פעילויות הפורום
תחבורה בירושלים
תמיכה בפעילות הפורום
הפורום למען תחבורה ציבורית גיבש נייר עמדה בנושא פערי הנגישות והניידות בחברה הישראלית           השוואה בין מערכות תחבורה בעולם המבוססת על איסוף מידע מקיף ביותר           היכנסו לפעילויות הפורום על מנת לקבל מושג כיצד סבור הארגון שיש להשיג את יעדי מדיניות התחבורה           חשוב לדעת - טרמפים לכל הארץ באתר הבא עוד בקטגוריית אתרים בעלי עניין          
 
פעילויות הפורום

בהתאם לזמינות המשאבים, מתמקד הפורום למען תחבורה ציבורית כיום במספר פעילויות:

 

   קידום קמפיין לשיפור אבטחת התחבורה הציבורית -
הפורום למען תחבורה ציבורית יזם את הקמתה של קואליציית ארגונים לטובת שינוי משי בהתייחסות הממסד לנושא אבטחת התחבורה הציבורית. ליקויים במערך האבטחה הביאו לרמת בטחון שבגינה נפגעו נוסעים לא מעטים. היועץ הבטחוני לקמפיין הוא ניצב לשעבר אריה עמית.

ראה קמפיינים ציבוריים

 

  ניהול וקידום ימי עיון בתחומים שונים - יום העיון הקרוב ייערך בשיתוף המכון לחקר תחבורה בטכניון בנושא אינטגרציה בין מערכות תחבורה ציבורית. ראו הזמנה לכנס באתר זה.

 

  שינוי תמהיל התמריצים הכלכליים להעדפת התחבורה הציבורית והפחתת השימוש בתחבורה הפרטית

 

  פנייה למקבלי החלטות לייזום שינוי מבני במערך הניהולי של התחבורה בישראל

 

  הצגת התנגדות למתכונת הנוכחית של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים -
פרויקט זה אמור להוות את פרויקט הדגל של הרכבות הקלות בישראל והפורום סבור כי במחיר הגבוה של הפרויקט היה ניתן להציג תוצאות טובות יותר. בין יתר הדברים תובע הפורום כי הקו הראשון חייב להתחיל משכונת נווה יעקב, לעבור דרך קריית הממשלה ולהגיע עד הדסה עין כרם.

 

  הפרטת מערכות תחבורהציבורית - לאור ניסיון העבר העגום שהצטבר בעיקר בבריטניה, סבור הפורום כי הפרטת מערכות תחבורה ציבורית נוגדת את האינטרס הציבורי. יעילותו של המגזר הפרטי בהפעלת מערכות מורכבות אינה יכולה לעמוד אל מול הצורך לספק ניידות ונגישות במחיר הוגן ובבטיחות. למרבה הצער, מייבאת ישראל מודלים כלכליים מבריטניה שם הפרטת מערכות תחבורה ציבורית נכשלה בצורה קשה.  

 

בכוונת הפורום לייזום פרויקטים רבים נוספים ובהם שיתופי פעולה עם ראשי ערים המעונינים בייעוץ בלתי תלוי לקידום מערך תחבורה ושינוי דגשים אורבניים ועוד.

הפורום מרכז את תחום התחבורה

הפורום למען תחבורה ציבורית נבחר לרכז במסגרת קואליציית הקיימות את תחום התחבורה ועבודה מול משרד התחבורה. קואליציית הקיימות אותה מרכז מכון השל כוללת עבודה של ארגונים חוץ ממשלתיים בגיבוש ויישום החלטת הממשלה לפיתוח בר קיימא. במסגרת זו הכין הפורום מסמך מקיף אשר יישומו יאפשר פתרון לחלק ניכר מבעיות התחבורהבישראל תוך הצעת לוחות זמנים ברורים. על המסמך העירו גם הפורום הירוק של תל אביב, מרכז אדווה, ארגון מתונה עסוק במניעת תאונות דרכים ועוד. נשמח להערותיכן/ם.