דף הבית מי אנחנו צור קשר טופס פנייה אתרים בעלי עניין English
החזון והמהפכה
יעדי הפורום
מדיניות תחבורה בעולם
פעילויות הפורום
תחבורה בירושלים
תמיכה בפעילות הפורום
הפורום למען תחבורה ציבורית גיבש נייר עמדה בנושא פערי הנגישות והניידות בחברה הישראלית           השוואה בין מערכות תחבורה בעולם המבוססת על איסוף מידע מקיף ביותר           היכנסו לפעילויות הפורום על מנת לקבל מושג כיצד סבור הארגון שיש להשיג את יעדי מדיניות התחבורה           חשוב לדעת - טרמפים לכל הארץ באתר הבא עוד בקטגוריית אתרים בעלי עניין          
 
מסמכים בעלי עניין וימי עיון

מסמכים בעלי עניין

חלק זה מכיל מסמכים שיש להם חשיבות לנושא התחבורה המסמך הראשון מתייחס לפערי הנגישות הקיימים בקרב מגזרי אוכלוסייה גדולים בישראל המסמך השני מפרט את התקציב המתוכנן לתחבורה לשנת 2005 המסמך השלישי הוא בסך הכל גרף, אך גרף המעיד יותר מכל לגבי הצורך "לשנות דיסקט". הפער העצום בין שטח כביש לבין רמת הנסועה בישראל מעיד כי לא ניתן לספק את הביקוש לגידול ברכב הפרטי ובהיקף השימוש בו על ידי תוספת כבישים. הפתרון טמון בהסטת נוסעים אל התחבורה הציבורית ובריסון הנסועה. תוספת כבישים משמעה נזק כלכלי וסביבתי אדיר ובלא תועלת אמיתית.