דף הבית מי אנחנו צור קשר טופס פנייה אתרים בעלי עניין English
החזון והמהפכה
יעדי הפורום
מדיניות תחבורה בעולם
פעילויות הפורום
תחבורה בירושלים
תמיכה בפעילות הפורום
הפורום למען תחבורה ציבורית גיבש נייר עמדה בנושא פערי הנגישות והניידות בחברה הישראלית           השוואה בין מערכות תחבורה בעולם המבוססת על איסוף מידע מקיף ביותר           היכנסו לפעילויות הפורום על מנת לקבל מושג כיצד סבור הארגון שיש להשיג את יעדי מדיניות התחבורה           חשוב לדעת - טרמפים לכל הארץ באתר הבא עוד בקטגוריית אתרים בעלי עניין          
 
אתרים בעלי עניין

משרד האוצר (באתר המשרד מידע רב לגבי תקציבי התחבורה)

  http://www.mof.gov.il 

רכבת ישראל

  http://www.israrail.org.il

חברת דן

  http://www.dan.co.il

המשרד לאיכות הסביבה

  http://www.sviva.gov.il

משרד התחבורה

  http://www.mot.gov.il

מדיניות תחבורה באירופה

  http://www.oecd.org

אדם טבע ודין

  http://www.iued.org.il

אתר שטחים פתוחים

  http://www.ios.org.il

מודיעין תחבורה ציבורית

  http://www.otobusim.com

תל אביב בשביל אופניים

http://taba.org.il

אתר לניהול טרמפים

http://www.tremp.co.il

אתר נוסף לניהול טרמפים

http://www.easyrider.co.il